Les 7: Wat is een fundamentele analyse en hoe werkt het?

Published on 27 September 2021 at 10:00

Voordat je gaat beleggen in een aandeel is het handig om te onderzoeken of een aandeel wel of niet een geschikte belegging is. Het analyseren van aandelen kan je op twee manieren doen, namelijk door een technische analyse of een fundamentele analyse uit te voeren. In dit artikel zullen wij de fundamentele analyse uitleggen.

Fundamentele analyse

Wat is een fundamentele analyse?

Fundamentele analyse is een techniek die je als belegger kunt gebruiken om kansen op de markt vast te stellen. De techniek maakt gebruik van trends en patronen. Deze technieken gebruiken beleggers om de onderliggende waarde van een aandeel te berekenen. Het doel van een fundamentele analyse is om te onderzoeken of een aandeel een geschikte belegging is of niet. Er wordt bekeken in welke mate de prestaties in het heden, en nog belangrijker, in de toekomst doorgetrokken kunnen worden.

 

Kwantitatieve analyse vs kwalitatieve analyse

Fundamentele analyse kan onderverdeeld worden in twee categorieën: kwantitatieve- en kwalitatieve analyse. Bij kwantitatieve analyse kijk je naar de harde cijfers, zoals de winst of de omzet. Bij kwalitatieve analyse kijk je naar minder tastbare zaken, zoals de kwaliteit van het management, de toekomstvisie van het bedrijf of de naamsbekendheid.

 

Kwantitatieve analyse

Beursgenoteerde bedrijven publiceren regelmatig rapporten met specifieke cijfers voor beleggers. Voor het maken van een fundamentele analyse gebruiken beleggers over het algemeen drie verschillende rapporten. Namelijk de balans, de winst- en verliesrekening en de kasstroomoverzichten (cash-flow). Deze rapporten worden vaak per kwartaal gepubliceerd.

 

 • De balans geeft een overzicht van de activa van een bepaald bedrijf, de financiële verplichtingen en het eigen vermogen. Het kan je dus interessante inzichten geven over de financiële gezondheid van een bedrijf.

 

 • De winst- en verliesrekening (ook wel P&L statement genoemd) is een aanvulling op de balans in het jaarlijkse rapport en geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een bedrijf over een specifieke periode. Kerncijfers die bekendgemaakt worden in dit rapport zijn de opbrengsten, winst en de winst per aandeel.

 

 • De cash-flow geeft aan hoe liquide een bedrijf is. Hierbij wordt er gekeken naar de wijzen waarop geld het bedrijf binnenkomen en uitgaan. Het kasstroomoverzicht geeft vaak inzicht in drie bronnen van geld: geld uit investeringen, geld voor financiering en operationele cash-flow.

 

Belangrijke termen/indicatoren

De drie eerder behandelde rapporten zijn te vinden in het jaarverslag van het bedrijf. Voordat je van plan bent om een aandeel te kopen, is het dan ook verstandig om deze erbij te pakken. Er is namelijk veel informatie openbaar beschikbaar over beursgenoteerde bedrijven. Hieronder zullen wij een aantal populaire termen/indicatoren bespreken die gebruikt kunnen worden bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

 

 • Marktkapitalisatie, ook wel de beurswaarde genoemd, is de totale marktwaarde van de uitgegeven aandelen van het bedrijf op een specifiek moment. De marktkapitalisatie is belangrijk om te bepalen of een bedrijf geclassificeerd kan worden als een large-cap, mid-cap of small-cap. Bedrijven met een marktkapitalisatie boven de €10 miljard worden over het algemeen beschouwd als large-capbedrijven. Mid-capbedrijven worden geclassificeerd tussen de €2 miljard en €10 miljard en small-capbedrijven tussen de €300 miljoen en €2 miljard. Marktkapitalisatie kan als volgt berekend worden:

 

Marktkapitalisatie = Huidige aandelenkoers x Totaal aantal uitgegeven aandelen

 

 • Winst per aandeel/Earning Per Share (EPS), zoals de naam als zegt, is de winst per elk uitgegeven aandeel. Wanneer een bedrijf een winst per aandeel van €10,00 heeft, betekent dit dat elke uitgegeven aandeel €10,00 netto-inkomen oplevert voor het bedrijf. Het is dus een goed teken als de winst per aandeel in de afgelopen jaren is gestegen. De winst per aandeel kan als volgt berekend worden:

 

Winst per aandeel (EPS) = Winst / Aantal uitstaande aandelen

 

 • Dividend per aandeel/Dividend Per Share (DPS) geeft een inkijkje in de winst bekwaamheid van het bedrijf. Het is het dividend dat wordt uitgekeerd per uitgegeven aandeel. Het dividend per aandeel kan als volgt berekend worden:

 

Dividend per aandeel = (Dividend totaal – speciale dividenden) / Gem. aantal uitstaande aandelen

 

 • Koers-winstverhouding (P/E ratio) is misschien wel de bekendste van alle ratio’s. De koers-winstverhouding wordt vaak aangeduid met de Engelse term ‘Price-Earnings ratio’ of de ‘P/E ratio’. De koers-winstverhouding geeft aan hoeveel jaren er nodig zijn om de huidige beurskoers terug te verdienen. Lage verhoudingen kunnen een aanwijzing zijn dat het aandeel ondergewaardeerd is. Wanneer de verhouding echter heel hoog is, kan het een reden zijn om het aandeel niet te kopen. Je kan met deze verhouding dus redelijk snel vaststellen of een aandeel onder- of overgewaardeerd is. De koers-winstverhouding kan als volgt berekend worden:

 

Koers-winstverhouding = Aandelenkoers / Winst per aandeel (EPS)

 

Voorbeeld: Stel de prijs per aandeel is €10,00 en de EPS is berekend op €2,00. De koers-winstverhouding van het bedrijf is dan 5.

 

 • Rendement op eigen vermogen is de verhouding tussen het inkomen van het bedrijf en het uitstaande eigen vermogen van het bedrijf. De winstgevendheid van het geïnvesteerde kapitaal wordt hiermee aangetoond. De Engels term die hiervoor gebruikt wordt is ‘Return on Equity’ of ‘ROE’. Het rendement op eigen vermogen kan als volgt berekend worden:

 

Rendement op eigen vermogen = Netto inkomen / Eigen vermogen

 

Voorbeeld: Stel een bedrijf verdient €10 miljoen aan inkomsten in een jaar en het bedrijf heeft een eigen vermogen van €25 miljoen. Het rendement op eigen vermogen zou dan gelijk staan aan 0.4 (of 40%).  

 

Kwalitatieve analyse

Bij het maken van een kwalitatieve analyse worden met name de volgende grondbeginselen in beschouwing genomen bij het beschouwen van een bedrijf:

 

 • Het businessmodel: Het is hierbij van belang om erachter te komen wat het bedrijf precies doet en hoe het zijn geld verdient. Wat voor producten of diensten levert het bedrijf en wat is het potentieel hiervan?

 

 • Sector: Bij de waardebepaling van aandelen is de sector waarin het bedrijf actief is heel belangrijk. Sommige sectoren zijn levendiger of veelbelovender dan anderen.

 

 • Marktpositie: Nadat je bekeken hebt in welke sector het bedrijf actief is, is het vanzelfsprekend om ook de marktpositie van het bedrijf binnen de sector te onderzoeken. Hierbij vergelijk je het bedrijf ten opzichte van andere bedrijven (concurrenten) binnen deze markt. Is het bedrijf marktleider of maar een volgertje binnen zijn sector? Bevindt het bedrijf zich wel of niet in een groeimarkt? Zijn er concurrenten die veelbelovender zijn? Wint het bedrijf wel of geen marktaandeel?

 

 • Management: In veel gevallen staat of valt de reputatie van een bedrijf met de leiders van het bedrijf. Zelfs het beste bedrijfsmodel is gedoemd te mislukken als de leiders van het bedrijf het plan niet goed uitvoeren. Bekijk dus als het mogelijk is naar de cv’s van de topmannen en bestuursleden. Hoe goed presteerden ze in eerdere banen? Zijn ze de laatste tijd veel van hun aandelen aan het verkopen?

 

Add comment

Comments

dejongebeleggerij.nl
3 years ago

Leuk artikel zeg! Zeer leerzaam